Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy zatem skorzystać z okazji, aby poinformować, jakie dane osobowe gromadzimy podczas odwiedzania naszej strony internetowej i do jakich celów są one wykorzystywane. Dane osobowe to indywidualne informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych), np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Są to zatem dane, dzięki którym możemy zidentyfikować użytkownika. Ponadto od czasu do czasu można znaleźć informacje o procesach przetwarzania danych poza niniejszą witryną internetową (np. wideokonferencje lub biuletyny).

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Osoba odpowiedzialna

do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

Domek B.V.
Schirmerstr. 71

40211 Düsseldorf
+49 211 387 89882
info@polisa.de

Inspektor ochrony danych

exkulpa gmbh
Waldfeuchterstr. 266
52525 Heinsberg
Telefon: 02452 / 99 33 11

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności spełnia wymogi prawne dotyczące przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje takie jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub zachowanie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Informacje, w przypadku których nie możemy (lub tylko przy nieproporcjonalnym wysiłku) ustalić powiązania z osobą użytkownika, np. poprzez anonimizację, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przekazywanie) zawsze wymaga podstawy prawnej i określonego celu.

Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie będzie uzasadnionych powodów do dalszego przechowywania danych. Poinformujemy Cię o konkretnych okresach przechowywania lub kryteriach przechowywania w poszczególnych operacjach przetwarzania. Niezależnie od tego przechowujemy dane osobowe użytkownika w indywidualnych przypadkach w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych oraz w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania.

Informacje zgodnie z art. 13 RODO

Informacje te są przeznaczone dla klientów, zainteresowanych stron, dostawców i pracowników. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celu wypełnienia zobowiązań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonych celach (np. w celu otrzymywania naszego newslettera), przetwarzanie danych odbywa się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega nasza firma (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • W razie potrzeby przetwarzamy również dane użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych lub zapewnienia bezpieczeństwa IT, w celu konsultacji i wymiany danych z agencjami kredytowymi w celu określenia zdolności kredytowej i ryzyka niewykonania zobowiązania, w celu reklamy bezpośredniej i badań rynkowych, chyba że użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu swoich danych w tym celu, w celu zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów, w celu optymalizacji produktów i sprzedaży, w celu zarządzania ryzykiem, w celu zapobiegania przestępstwom lub ich ścigania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców danych osobowych

 W naszej firmie dostęp do danych mają tylko ci pracownicy, którzy bezwzględnie potrzebują ich do wykonywania swoich zadań (zasada ograniczonego dostępu). Poszczególne procesy i usługi są realizowane przez starannie wybranych usługodawców z siedzibą w EOG i zlecane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli zleceni przez nas usługodawcy uzyskują dostęp do danych osobowych podczas świadczenia usług, zostały z nimi zawarte umowy o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

Okres przechowywania danych

 Przetwarzane przez nas dane są przechowywane przez okres istnienia i przetwarzania stosunku umownego oraz zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania. Są to w szczególności handlowe i podatkowe obowiązki przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i niemieckim kodeksem podatkowym (AO). Regularne okresy przechowywania i dokumentowania wynoszą do dziesięciu lat. W przypadku braku stosunku umownego przetwarzamy dane tylko tak długo, jak jest to wymagane do określonego celu.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

 Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma następujące prawa wobec nas w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych, jeśli są one nieprawidłowe, nieaktualne lub zostały zebrane przez nas niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli całkowite usunięcie danych nie jest możliwe, np. ponieważ musimy przestrzegać ustawowych obowiązków przechowywania danych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzanie danych opiera się na wyważeniu interesów (tzw. uzasadniony interes), jak opisano powyżej w punkcie „Cel przetwarzania”. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem. Korzystając z prawa do sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych w sposób, w jaki to zrobiliśmy.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach reklamowych. Prosimy o przesłanie sprzeciwu na nasz adres podany w nocie prawnej lub przesłanie nam wiadomości e-mail na adres podany w nocie prawnej.

 • Prawo do odwołania, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę wobec naszej firmy bez podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się z adresem podanym w nocie prawnej.
 • Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez naszą firmę.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w nocie prawnej.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika i przechowywane tam podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Alternatywnie do korzystania z plików cookie, informacje mogą być również przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie lub lokalnego przechowywania (technicznie niezbędne pliki cookie). Z drugiej strony inne pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie różnych analiz, dzięki którym możemy na przykład rozpoznać przeglądarkę, z której korzystasz, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, i przesyłać nam różne informacje (pliki cookie, które nie są niezbędne). Za pomocą plików cookie możemy między innymi sprawić, że nasza strona internetowa będzie bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna, na przykład poprzez śledzenie korzystania z naszej strony internetowej i określanie preferowanych ustawień (np. kraju i ustawień językowych). Jeśli strony trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, gromadzą je bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie mogą wykonywać programów ani zawierać wirusów.

W poszczególnych operacjach przetwarzania podajemy informacje o odpowiednich usługach, do których wykorzystujemy pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie można znaleźć w ustawieniach plików cookie lub w Menedżerze zgody na tej stronie.

Szczegółowe przetwarzanie danych

Poniżej informujemy o poszczególnych operacjach przetwarzania, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku podania danych i odpowiednim okresie przechowywania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, nie ma miejsca.

Udostępnianie strony internetowej

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i korzysta z niej, gromadzimy dane osobowe, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła na nasz serwer. Następujące informacje są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika:

 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza)
 • Używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy usług dostępu.

Nasza strona internetowa nie jest hostowana przez nas, ale przez usługodawcę, który przetwarza wyżej wymienione dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO w celu udostępnienia strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularz kontaktowy

Rodzaj i zakres przetwarzania

Jeśli użytkownik wysyła do nas zapytania (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail lub telefonu), przechowujemy wszystkie dane, które z tego wynikają (np. imię i nazwisko, adres e-mail, temat zapytania itp.) Dane te są nam potrzebne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Cel i podstawa prawna

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. W przeciwnym razie przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli wcześniej ją wyraziłeś.

Czas przechowywania

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy dla wnioskodawców

Rodzaj i zakres przetwarzania

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia się do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. e-mailem, pocztą lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online).

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów zgodnie z wymogami prawnymi w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej i wdrożenia środków przedumownych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy) oraz – jeśli kandydat wyraził na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. RODO i § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy) oraz – w przypadku wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w ramach naszej firmy osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przekazane przez użytkownika będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Czas przechowywania

Dane użytkownika będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji. Zwykle ma to na celu wypełnienie zobowiązań prawnych lub obronę przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa. Następnie jesteśmy zobowiązani do usunięcia lub anonimizacji danych użytkownika. W takim przypadku dane będą dla nas dostępne wyłącznie jako tak zwane metadane bez bezpośredniego odniesienia osobistego do analiz statystycznych (np. odsetek kobiet lub mężczyzn w aplikacjach, liczba aplikacji w danym okresie itp.)

Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Włączenie do puli kandydatów

W ramach procesu aplikacyjnego oferujemy kandydatom możliwość włączenia ich do naszej „puli talentów” na okres 12 miesięcy na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. RODO.

Dokumenty aplikacyjne w puli talentów będą przetwarzane wyłącznie w kontekście przyszłych ogłoszeń o pracę i poszukiwań pracowników i zostaną zniszczone najpóźniej po upływie terminu. Kandydaci są informowani, że ich zgoda na włączenie do puli talentów jest dobrowolna, nie ma wpływu na bieżący proces aplikacyjny i że mogą odwołać tę zgodę w dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli użytkownik otrzyma ofertę zatrudnienia w naszej firmie podczas procesu aplikacyjnego i przyjmie ją, będziemy przechowywać dane osobowe zebrane podczas procesu aplikacyjnego co najmniej przez okres trwania stosunku pracy.

Obecność na platformach mediów społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, są wymienione poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą generalnie kompleksowo analizować zachowanie użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony mediów społecznościowych, uruchamiane są następujące operacje przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych:

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasz profil, operator tego medium społecznościowego może śledzić tę wizytę. Niezależnie od tego operator może być w stanie przetwarzać dane użytkownika (np. adres IP), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto lub w ogóle nie posiada konta.

Operator podsumowuje te dane w profilach użytkowników, w których przechowywane są preferencje i zainteresowania użytkownika. Profile te są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam w ramach danej obecności w mediach społecznościowych i poza nimi. Jeśli użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

W zależności od platformy, dalsze operacje przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych, na które nie mamy wpływu. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy przeprowadzane przez operatorów sieci społecznościowych mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez odpowiednich dostawców.

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie praw

Jeśli użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych rozpoczęte podczas tej wizyty. Użytkownik może dochodzić swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. Facebooka).

Pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez portale. Nasze opcje są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych gromadzonych przez sieci społecznościowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Strona na Instagramie

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Firma jest certyfikowana zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF), umową między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Certyfikacja zgodnie z DPF zobowiązuje firmy do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Nasza firma ma profil w serwisie YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma jest certyfikowana zgodnie z „EU-US Data Privacy Framework” (DPF), umową między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA. Certyfikacja zgodnie z DPF zobowiązuje firmy do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wideokonferencje

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami używamy narzędzi do konferencji online. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas narzędzi znajdują się poniżej. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji, jego dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas i dostawcę danego narzędzia.

Narzędzia gromadzą podane przez użytkownika dane, w tym adres e-mail i numer telefonu. Przetwarzają również czas trwania konferencji, czas uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników i inne metadane.

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do zorganizowania konferencji. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofon lub głośnik oraz typ połączenia.

Jeśli użytkownik udostępnia treści w tej usłudze, będą one przechowywane na serwerach dostawcy. Obejmuje to nagrania w chmurze, wiadomości na czacie, wiadomości głosowe, zdjęcia i filmy udostępnione podczas korzystania z tej usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez używane narzędzia. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w politykach prywatności używanych narzędzi.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na przetwarzanie danych, jego dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Czas przechowywania

Dane gromadzone bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Google Analytics

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na tej stronie internetowej korzystamy z usług i funkcji Google Analytics, które są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Z pomocą Google Analytics, jako operatorzy stron internetowych, możemy określić, w jaki sposób nasza strona jest używana. W ramach analizy dowiadujemy się, jak często odwiedzana jest nasza strona internetowa, jak długo odwiedzający pozostają na stronie i jakich urządzeń lub systemów używają, aby uzyskać dostęp do strony internetowej. Ponadto możemy używać Google Analytics do śledzenia ruchów myszy i kliknięć. Informacje te mogą być przechowywane i wykorzystywane przez Google do tworzenia profilu użytkownika. Google Analytics wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizowania i uzupełniania danych użytkownika. Google Analytics wykorzystuje również technologie rozpoznawania osób odwiedzających witrynę w celu analizy zachowań użytkowników. Gromadzone dane są zazwyczaj przetwarzane na serwerach Google w USA.

Cel i podstawa prawna

Korzystając z Google Analytics, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawie prawnej do przechowywania i analizy danych osobowych, ponieważ mamy uzasadniony interes w analizie korzystania z naszej strony internetowej. Umożliwia nam to optymalizację naszej obecności online i ofert dla użytkowników. Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przez Google Analytics, przetwarzanie jego danych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja adresów IP

Podczas korzystania z Google Analytics na tej stronie używamy funkcji, w której Google skraca adres IP użytkownika przed przesłaniem go na serwery Google w USA. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pełny adres IP użytkownika będzie przesyłany do USA tylko w wyjątkowych przypadkach, a następnie tam skracany. Google Analytics wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny. Adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie jego danych. W tym celu należy pobrać wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de i zainstalować ją w przeglądarce.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Korzystając z Google Analytics, przestrzegamy surowych przepisów niemieckich organów ochrony danych, ponieważ zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień.

Czas przechowywania

Google przechowuje dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam. Dane te są przechowywane przez dwa miesiące, a następnie anonimizowane lub usuwane. Więcej informacji na temat okresu przechowywania i usuwania danych można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google DoubleClick

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na tej stronie korzystamy z usług i funkcji Google DoubleClick, które są oferowane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Z pomocą Google DoubleClick możemy wyświetlać naszym użytkownikom ukierunkowane reklamy w aplikacjach Google połączonych z DoubleClick, które są dostosowane do zainteresowań użytkowników. Aby wyświetlać użytkownikom reklamy, które są dla nich odpowiednie, Google DoubleClick musi być w stanie zidentyfikować użytkownika i powiązać go z odwiedzanymi przez niego stronami internetowymi, kliknięciami i innymi informacjami o jego zachowaniu. W tym celu Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookie i technologie do rozpoznawania użytkowników i tworzy pseudonimizowane profile użytkowników na podstawie zebranych danych.

Użytkownik może wyłączyć tę spersonalizowaną reklamę na swoim osobistym koncie Google pod adresem . Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach https://policies.google.com/technologies/ads i https://adssettings.google.com/authenticated.

Cel i podstawa prawna

Korzystając z Google DoubleClick, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawie prawnej, ponieważ mamy uzasadniony interes w analizie korzystania z naszej strony internetowej. Umożliwia nam to optymalizację naszej obecności online i ofert dla użytkowników. Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na przetwarzanie danych przez Google DoubleClick na tej stronie internetowej, przetwarzanie jego danych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Menedżer tagów Google

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na tej stronie internetowej korzystamy z usług i funkcji Google Tag Manager, które są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam korzystać z innych narzędzi na naszej stronie internetowej. Nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Adres IP użytkownika jest jednak rejestrowany i może zostać przesłany do USA. Sam Google Tag Manager służy wyłącznie do zarządzania narzędziami, które są z nim zintegrowane.

Cel i podstawa prawna

Korzystając z Google Tag Manager na tej stronie internetowej, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawie prawnej, ponieważ mamy uzasadniony interes w szybkim i łatwym wdrażaniu i kierowaniu narzędziami śledzącymi na tej stronie. Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przez Google Tag Manager, przetwarzanie jego danych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Analiza zachowań Hotjar

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na tej stronie internetowej korzystamy z usług i funkcji Hotjar, które są oferowane przez Hotjar Limited, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Europe.

Z pomocą Hotjar my, jako operator strony internetowej, możemy określić, w jaki sposób nasza strona jest używana. W ramach analizy dowiadujemy się, co użytkownik robi za pomocą myszy, jak długo na coś patrzy i wiele więcej. Hotjar może wykorzystać te informacje do tworzenia tak zwanych „map ciepła”. Mapy cieplne pokazują nam, które części naszej witryny są najczęściej odwiedzane przez odwiedzających.

Hotjar dostarcza nam również informacji o tym, jak długo użytkownik przebywał na stronie, kiedy ją opuścił i kiedy anulował swoje wpisy w formularzu kontaktowym. Ponadto, jako odwiedzający naszą stronę internetową, użytkownik może również przekazywać bezpośrednie informacje zwrotne na jej temat. Aby przeanalizować korzystanie z naszej strony internetowej, Hotjar wykorzystuje technologie (np. pliki cookie lub systemy fingerprinting) do rozpoznawania odwiedzających, gdy powracają na stronę.

Cel i podstawa prawna

Korzystając z Hotjar, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, ponieważ mamy uzasadniony interes w analizie korzystania z naszej strony internetowej. Umożliwia nam to optymalizację naszej obecności online i ofert dla użytkowników. Jeśli użytkownik wyraził wcześniej zgodę na przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przez Hotjar, przetwarzanie jego danych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Dezaktywacja Hotjar

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane przez Hotjar, może wyłączyć śledzenie. Należy to jednak zrobić oddzielnie dla każdej przeglądarki lub urządzenia końcowego. Szczegółowe instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/opt-out. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod adresem https://www.hotjar.com/privacy.

Umowa o realizację zamówienia

W celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z naszymi specyfikacjami i zgodnie z RODO, zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzaniu zamówień (AVV).

Hotjar CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Hotjar CDN, aby prawidłowo dostarczać zawartość naszej strony internetowej. Hotjar CDN to usługa Hotjar Ltd., która działa jako sieć dostarczania treści (CDN) na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności innych usług Hotjar Ltd.. W niniejszej polityce prywatności znajduje się oddzielna sekcja dotycząca tych usług. Niniejsza sekcja dotyczy wyłącznie korzystania z CDN.

CDN pomaga w szybszym udostępnianiu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Hotjar CDN.

Cel i podstawa prawna

Sieć dostarczania treści jest wykorzystywana na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. zainteresowania bezpiecznym i skutecznym udostępnianiem i optymalizacją naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy.

This site is registered on wpml.org as a development site.