Politica de confidențialitate

Ne bucurăm că vizitați site-ul nostru. Protecția și securitatea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați site-ul nostru sunt foarte importante pentru noi. Prin urmare, am dori să profităm de această ocazie pentru a vă informa care sunt datele dvs. personale pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul nostru web și în ce scopuri sunt utilizate. Datele cu caracter personal sunt informații individuale despre circumstanțele personale sau faptice ale unei persoane fizice specifice sau identificabile (persoana vizată), de exemplu, nume, adresă, adrese de e-mail, comportament de utilizator. Prin urmare, acestea sunt date cu ajutorul cărora vă putem identifica. În plus, veți găsi ocazional și informații privind procesele de prelucrare a datelor în afara acestui site web (de exemplu, conferințe video sau buletine informative).

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor

Persoana responsabilă

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului general al UE privind protecția datelor (GDPR)

Domek B.V.
Schirmerstr. 71

40211 Düsseldorf
+49 211 387 89882
info@polisa.de

Datenschutzbeauftragte/r

exkulpa gmbh
Waldfeuchterstr. 266
52525 Heinsberg
Telefon: 02452 / 99 33 11

Informații generale

Această politică de confidențialitate îndeplinește cerințele legale de transparență în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ, de exemplu, informații precum numele, vârsta, adresa, numărul de telefon, data nașterii, adresa de e-mail, adresa IP sau comportamentul utilizatorului atunci când vizitează un site web. Informațiile pentru care nu putem (sau doar cu un efort disproporționat) stabili o legătură cu persoana dumneavoastră, de exemplu prin anonimizare, nu sunt date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, colectarea, recuperarea, utilizarea, stocarea sau transmiterea) necesită întotdeauna un temei juridic și un scop definit.

Datele cu caracter personal stocate vor fi șterse de îndată ce scopul prelucrării a fost atins și nu mai există motive legitime pentru stocarea ulterioară a datelor. Vă vom informa cu privire la perioadele specifice de stocare sau la criteriile de stocare în cadrul operațiunilor individuale de prelucrare. Indiferent de acest lucru, stocăm datele dvs. personale în cazuri individuale pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale și în cazul unor obligații legale de păstrare.

Informații în conformitate cu art. 13 GDPR

Aceste informații sunt destinate clienților, părților interesate, furnizorilor și angajaților. Datele dvs. personale vor fi prelucrate de noi în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor precontractuale (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).
 • Pentru a răspunde la solicitări de informații (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).
 • În cazul în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specifice (de exemplu, pentru a primi buletinul nostru informativ), prelucrarea datelor are loc pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD).
 • Pentru a îndeplini obligațiile legale la care este supusă societatea noastră (art. 6 alin. 1 lit. c GDPR).
 • În cazul în care este necesar, prelucrăm datele dvs. și pentru a ne proteja interesele legitime, în special pentru a ne apăra în litigii juridice sau pentru a asigura securitatea IT, pentru a consulta și a face schimb de date cu agențiile de credit pentru a determina solvabilitatea și riscurile de neplată, pentru publicitate directă și studii de piață, cu excepția cazului în care v-ați opus utilizării datelor dvs. în acest scop, pentru măsuri de gestionare a afacerii și de dezvoltare ulterioară a serviciilor și produselor, pentru măsuri de optimizare a produselor și vânzărilor, pentru măsuri de gestionare a riscurilor, pentru prevenirea sau investigarea infracțiunilor (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

 În cadrul companiei noastre, au acces la date doar acei angajați care au absolută nevoie de ele pentru a-și îndeplini sarcinile (principiul necesității de a cunoaște). Procesele și serviciile individuale sunt efectuate de către furnizori de servicii atent selecționați, cu sediul în cadrul SEE și comisionați în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. În cazul în care prestatorii de servicii comisionați de noi au acces la datele cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor dumneavoastră, au fost încheiate cu aceștia contracte de prelucrare a comenzilor în conformitate cu art. 28 alin. 3 GDPR.

Durata de stocare a datelor

 Datele prelucrate de noi sunt stocate pe durata existenței și prelucrării relației contractuale și în conformitate cu perioadele de păstrare legale. Este vorba în special de obligațiile de păstrare comercială și fiscală în conformitate cu Codul comercial german (HGB) și Codul fiscal german (AO). Perioadele obișnuite de păstrare și documentare sunt de până la zece ani. În cazul în care nu există o relație contractuală, prelucrăm datele doar atât timp cât este necesar pentru scopul specific.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

 În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi față de noi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul la informații privind datele dumneavoastră personale prelucrate de noi.
 • Dreptul la rectificare sau ștergere în cazul în care acestea sunt incorecte, neactualizate sau colectate ilegal de către noi.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care ștergerea completă nu este posibilă, de exemplu, pentru că trebuie să respectăm obligațiile legale de păstrare.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe o echilibrare a intereselor (așa-numitul interes legitim), astfel cum este descris mai sus la „Scopul prelucrării”. Acesta este cazul dacă, în special, prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră. Atunci când vă afirmați dreptul de a vă opune, vă solicităm să ne explicați motivele pentru care nu ar trebui să prelucrăm datele dvs. așa cum am făcut-o.

Bineînțeles, puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. personale în scopuri publicitare. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne trimiteți obiecția dvs. la adresa noastră menționată în anunțul legal sau să ne trimiteți un e-mail la adresa menționată în anunțul legal.

 • Dreptul de revocare în cazul în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Puteți să vă afirmați revocarea față de compania noastră în orice moment, fără a oferi motive. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să vă adresați la adresa indicată în anunțul legal.
 • În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către compania noastră.

Dacă aveți întrebări legate de protecția datelor, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa menționată în anunțul legal.

Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt trimise de noi către browserul dispozitivului dvs. final și stocate acolo atunci când vizitați site-ul nostru. Ca alternativă la utilizarea cookie-urilor, informațiile pot fi stocate și în memoria locală a browserului dumneavoastră. Unele funcții ale site-ului nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea de module cookie sau de stocare locală (module cookie necesare din punct de vedere tehnic). Pe de altă parte, alte module cookie ne permit să efectuăm diverse analize pentru a putea, de exemplu, să recunoaștem browserul pe care îl utilizați atunci când vizitați din nou site-ul nostru web și să ne transmiteți diverse informații (module cookie neesențiale). Cu ajutorul modulelor cookie, putem, printre altele, să facem site-ul nostru web mai ușor de utilizat și mai eficient pentru dvs., de exemplu, prin urmărirea utilizării site-ului nostru web și prin determinarea setărilor dvs. preferate (de exemplu, setările de țară și de limbă). În cazul în care terții procesează informații prin intermediul cookie-urilor, aceștia colectează informațiile direct prin intermediul browserului dvs. Cookie-urile nu provoacă nicio deteriorare a dispozitivului dvs. final. Ele nu pot executa programe sau conține viruși.

Oferim informații despre serviciile respective pentru care folosim cookie-uri în cadrul operațiunilor individuale de prelucrare. Informații detaliate despre cookie-urile utilizate pot fi găsite în setările cookie-urilor sau în Managerul de consimțământ al acestui site web.

Prelucrarea datelor în detaliu

Mai jos vă informăm cu privire la operațiunile individuale de prelucrare, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor, temeiul juridic, obligația de a furniza datele dumneavoastră și perioada de stocare respectivă. Nu are loc luarea automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri.

Punerea la dispoziție a site-ului web

Atunci când accesați și utilizați site-ul nostru web, colectăm datele cu caracter personal pe care browserul dvs. le transmite automat către serverul nostru. Următoarele informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal:

 • Adresa IP a computerului solicitant
 • Data și ora de acces
 • Numele și adresa URL a fișierului recuperat
 • Site-ul web de pe care se face accesul (referrer URL)
 • Browser-ul utilizat și, dacă este cazul, sistemul de operare al computerului dumneavoastră, precum și numele furnizorului de acces

Site-ul nostru web nu este găzduit de noi, ci de un furnizor de servicii care prelucrează datele menționate mai sus în numele nostru, în conformitate cu art. 28 GDPR, în scopul furnizării site-ului web.

Hosterul este utilizat în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR) și în interesul unei furnizări sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online de către un furnizor profesionist (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Formular de contact

Tipul și domeniul de aplicare al prelucrării

În cazul în care ne trimiteți solicitări (de exemplu, prin intermediul formularului de contact, e-mail sau telefonic), stocăm toate datele care rezultă din acestea (de exemplu, numele, adresa de e-mail, subiectul solicitării etc.). Avem nevoie de aceste date pentru a procesa cererea dumneavoastră și pentru a putea răspunde la orice întrebări ulterioare. Nu vom transmite aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Scop și temei juridic

Aceste date sunt prelucrate pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR, dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. În caz contrar, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim de a prelucra în mod eficient cererile de informații care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR), dacă l-ați acordat în prealabil.

Durata de depozitare

Vom păstra datele pe care le furnizați în formularul de contact până când solicitați ștergerea acestora, până când vă retrageți consimțământul pentru stocarea lor sau până când scopul stocării lor nu mai este valabil (de exemplu, după ce vă îndeplinim cererea). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Formular de contact pentru solicitanți

Tipul și domeniul de aplicare al prelucrării

Aveți posibilitatea de a vă adresa pe site-ul nostru (de exemplu, prin e-mail, prin poștă sau prin formularul de cerere online).

Scop și temei juridic

Prelucrăm datele cu caracter personal ale solicitanților în conformitate cu cerințele legale în scopul gestionării procesului de depunere a candidaturii și pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale în sensul art. 6 alin. 1 lit. b. GDPR și § 26 BDSG conform legislației germane (inițierea unui raport de muncă) și – dacă v-ați dat consimțământul – art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Datele dvs. personale vor fi transmise în cadrul companiei noastre doar persoanelor care sunt implicate în procesarea candidaturii dvs.

În cazul în care candidatura este acceptată, datele transmise de dvs. vor fi stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor în baza § 26 BDSG și a art. 6 alin. 1 lit. b GDPR în scopul implementării raportului de muncă.

Durata de depozitare

Datele dvs. vor fi stocate pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de depunere a candidaturii. Acest lucru se face, de obicei, pentru a îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne apăra împotriva oricăror reclamații care decurg din reglementările legale. Ulterior, suntem obligați să ștergem sau să anonimizăm datele dumneavoastră. În acest caz, datele ne vor fi disponibile doar ca așa-numitele metadate fără referință personală directă pentru analize statistice (de exemplu, proporția de femei sau bărbați în candidaturi, numărul de candidaturi pe perioadă etc.).

În cazul în care este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, din cauza unui litigiu iminent sau în curs de soluționare), datele vor fi șterse numai atunci când nu mai există scopul stocării ulterioare.

Includerea în grupul de candidați

Ca parte a procesului de aplicare, oferim candidaților posibilitatea de a fi incluși în „fondul nostru de talente” pentru o perioadă de 12 luni pe baza consimțământului în sensul art. 6 alin. 1 lit. a. GDPR de a fi inclus.

Documentele de candidatură din fondul de talente vor fi procesate numai în contextul anunțurilor de angajare și al căutării de angajați și vor fi distruse cel târziu după expirarea termenului limită. Candidații sunt informați că consimțământul lor pentru includerea în fondul de talente este voluntar, nu are nicio influență asupra procesului de candidatură actual și că pot revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor.

În cazul în care primiți o ofertă de angajare la noi în timpul procesului de solicitare și o acceptați, vom stoca datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de solicitare cel puțin pe durata relației de angajare.

Prezența pe platformele de social media

Prelucrarea datelor de către rețelele sociale

Operăm profiluri accesibile publicului pe rețelele de socializare. Rețelele sociale individuale pe care le folosim sunt enumerate mai jos.

Rețelele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter etc., pot, în general, să vă analizeze în mod cuprinzător comportamentul de utilizator. Atunci când vizitați site-urile noastre de socializare, sunt declanșate următoarele operațiuni de prelucrare relevante pentru protecția datelor:

Dacă sunteți conectat la contul dvs. de social media și vizitați profilul nostru, operatorul acestui mediu social poate urmări această vizită. Indiferent de acest lucru, operatorul poate fi capabil să prelucreze datele dvs. (de exemplu, adresa IP) chiar dacă nu sunteți conectat la contul dvs. sau dacă nu aveți deloc un cont.

Operatorul rezumă aceste date în profiluri de utilizator în care sunt stocate preferințele și interesele dumneavoastră. Aceste profiluri sunt utilizate pentru a afișa publicitate personalizată în cadrul și în afara prezenței respective a rețelelor de socializare. Dacă aveți un cont în rețeaua socială respectivă, publicitatea personalizată poate fi afișată pe toate dispozitivele pe care sunteți conectat sau ați fost conectat.

În funcție de platformă, operațiunile de prelucrare ulterioare pot fi efectuate de către operatorii portalurilor de socializare, asupra cărora noi nu avem nicio influență. Pentru detalii, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și dispozițiile privind protecția datelor ale portalurilor de socializare respective.

Temeiul juridic

Prezențele noastre pe rețelele de socializare sunt menite să asigure o prezență cât mai largă pe internet în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Procesele de analiză efectuate de către operatorii rețelelor de socializare se pot baza pe diferite temeiuri juridice, care trebuie să fie specificate de către furnizorii respectivi.

Partea responsabilă și afirmarea drepturilor

Dacă vizitați unul dintre site-urile noastre de socializare (de exemplu, Facebook), suntem responsabili împreună cu operatorul platformei de socializare pentru operațiunile de prelucrare a datelor declanșate în timpul acestei vizite. Vă puteți exercita drepturile (informare, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, portabilitate a datelor și plângere) atât față de noi, cât și față de operatorul portalului social media respectiv (de exemplu, Facebook).

În ciuda responsabilității comune cu operatorii portalurilor de social media, nu avem nicio influență deplină asupra procedurilor de prelucrare a datelor de către portaluri. Opțiunile noastre sunt determinate în mare măsură de politica corporativă a furnizorului respectiv.

Durata de depozitare

Datele colectate direct de noi prin intermediul prezenței în social media vor fi șterse din sistemele noastre imediat ce ne solicitați să le ștergem, vă retrageți consimțământul pentru stocare sau dacă scopul stocării datelor nu mai este valabil. Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Nu avem nicio influență asupra perioadei de stocare a datelor colectate de rețelele de socializare. Pentru detalii, vă rugăm să contactați direct operatorii rețelelor sociale (de exemplu, în politicile de confidențialitate ale acestora, a se vedea mai jos).

Pagina de Instagram

Avem un profil pe Instagram. Furnizorul este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Compania este certificată în conformitate cu „Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA” (DPF), un acord între Uniunea Europeană și SUA, care are ca scop asigurarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor atunci când se procesează date în SUA. Certificarea în cadrul DPF obligă companiile să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Puteți găsi mai multe informații la adresa: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalii despre modul în care vă gestionează datele personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Compania noastră are un profil pe YouTube. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Mai multe informații privind gestionarea datelor dumneavoastră personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Compania este certificată în conformitate cu „Cadrul de confidențialitate a datelor UE-SUA” (DPF), un acord între Uniunea Europeană și SUA, care are ca scop asigurarea conformității cu standardele europene de protecție a datelor atunci când se procesează date în SUA. Certificarea în conformitate cu DPF obligă companiile să respecte aceste standarde de protecție a datelor. Puteți găsi mai multe informații la adresa: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Conferințe video

Prelucrarea datelor

Utilizăm instrumente de conferințe online pentru a comunica cu clienții noștri. Instrumentele pe care le folosim în detaliu sunt enumerate mai jos. Dacă comunicați cu noi prin intermediul unei conferințe video sau audio, datele dvs. personale vor fi colectate și prelucrate de noi și de furnizorul instrumentului respectiv.

Instrumentele colectează datele pe care le furnizați, inclusiv adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon. De asemenea, acestea procesează durata conferinței, data la care ați participat la conferință, numărul de participanți și alte metadate.

În plus, furnizorul instrumentului prelucrează toate datele tehnice necesare pentru organizarea conferinței. Acestea includ, în special, adresele IP, adresele MAC, ID-urile dispozitivelor, tipul de dispozitiv, tipul și versiunea sistemului de operare, versiunea clientului, tipul de cameră, microfonul sau difuzorul și tipul de conexiune.

Dacă partajați conținut pe acest serviciu, acesta va fi stocat pe serverele furnizorului. Aceasta include înregistrările în cloud, mesajele de chat, mesajele vocale, fotografiile și videoclipurile pe care le-ați partajat în timpul utilizării acestui serviciu.

Vă rugăm să rețineți că nu deținem un control deplin asupra procedurilor de prelucrare a datelor ale instrumentelor utilizate. Pentru informații mai detaliate privind prelucrarea datelor de către instrumentele de conferință, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale instrumentelor utilizate.

Scop și temei juridic

Instrumentele de conferință sunt utilizate pentru a comunica cu partenerii contractuali potențiali sau existenți sau pentru a oferi anumite servicii clienților noștri (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR). În plus, utilizarea instrumentelor servește la simplificarea și accelerarea generală a comunicării cu noi sau cu societatea noastră (interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). În cazul în care v-ați dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi prelucrate exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a GDPR; consimțământul poate fi retras în orice moment.

Durata de depozitare

Datele colectate direct de noi prin intermediul instrumentelor video și de conferință vor fi șterse din sistemele noastre imediat ce ne solicitați să le ștergem, vă retrageți consimțământul pentru stocare sau dacă scopul stocării datelor nu mai este valabil. Cookie-urile stocate rămân pe dispozitivul dvs. final până când le ștergeți. Perioadele obligatorii de păstrare prevăzute de lege rămân neafectate.

Nu avem nicio influență asupra perioadei de stocare a datelor dumneavoastră, care sunt stocate de către operatorii instrumentelor de conferință în scopuri proprii. Pentru detalii, vă rugăm să contactați direct operatorii instrumentelor de conferință.

Google Analytics

Tipul și domeniul de aplicare al prelucrării

Utilizăm serviciile și funcțiile Google Analytics pe acest site web, care sunt furnizate de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu ajutorul Google Analytics, noi, în calitate de operatori de site-uri web, putem determina modul în care este utilizat site-ul nostru web. Ca parte a analizei, aflăm cât de des este accesat site-ul nostru web, cât timp stau vizitatorii pe site și ce dispozitive sau sisteme folosesc pentru a accesa site-ul web. În plus, este posibil să folosim Google Analytics pentru a urmări mișcările mouse-ului și clicurile pe care le faceți. Aceste informații pot fi stocate și utilizate de Google pentru a crea un profil despre dumneavoastră. Google Analytics utilizează tehnologii de învățare automată pentru a analiza și completa datele dvs. De asemenea, Google Analytics utilizează tehnologii pentru a recunoaște vizitatorii site-ului web pentru a analiza comportamentul utilizatorilor. Datele colectate sunt în general prelucrate pe serverele Google din SUA.

Scop și temei juridic

Atunci când utilizăm Google Analytics, ne bazăm pe art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR ca bază legală pentru stocarea și analiza datelor cu caracter personal, deoarece avem un interes legitim în analiza utilizării site-ului nostru web. Acest lucru ne permite să optimizăm prezența noastră online și ofertele noastre pentru dumneavoastră. În cazul în care v-ați dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor pe acest site web de către Google Analytics, prelucrarea datelor dvs. are loc exclusiv pe baza legală a art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Puteți găsi mai multe informații în acest sens la adresa https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizarea IP

Atunci când utilizăm Google Analytics pe acest site web, folosim o funcție prin care Google scurtează adresa dvs. IP înainte ca aceasta să fie transmisă serverelor Google din SUA. Acest lucru se întâmplă numai dacă vă aflați în Uniunea Europeană sau într-o țară din Spațiul Economic European. Adresa dvs. IP completă va fi transmisă în SUA doar în cazuri excepționale și apoi scurtată acolo. Google Analytics utilizează aceste informații pentru a urmări modul în care utilizați site-ul nostru web. Adresa dumneavoastră IP nu va fi îmbinată cu alte date deținute de Google.

Plugin pentru browser

Puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, trebuie să descărcați plugin-ul pentru browser de la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de și să îl instalați în browserul dumneavoastră.

Puteți găsi mai multe informații despre prelucrarea datelor utilizatorilor în politica de confidențialitate a Google Analytics la https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Prelucrarea comenzilor

Atunci când folosim Google Analytics, respectăm reglementările stricte ale autorităților germane de protecție a datelor, deoarece am încheiat un contract cu Google pentru procesarea comenzilor.

Durata de depozitare

Google stochează date care sunt legate de cookie-uri, ID-uri de utilizator sau ID-uri de publicitate. Aceste date sunt stocate timp de două luni și apoi sunt anonimizate sau șterse. Puteți găsi mai multe informații despre perioada de stocare și despre ștergerea datelor dvs. la https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google DoubleClick

Tipul și domeniul de aplicare al prelucrării

Pe acest site web folosim serviciile și funcțiile Google DoubleClick, care sunt oferite de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu ajutorul Google DoubleClick, le putem afișa utilizatorilor noștri reclame direcționate în aplicațiile Google conectate la DoubleClick, care sunt orientate spre interesele utilizatorilor. Pentru a le arăta utilizatorilor reclame relevante pentru aceștia, Google DoubleClick trebuie să poată identifica utilizatorul și să îl asocieze cu site-urile web pe care le vizitează, cu clicurile pe care le face și cu alte informații despre comportamentul său. În acest scop, Google DoubleClick utilizează cookie-uri și tehnologii pentru a recunoaște utilizatorii și creează profiluri de utilizator pseudonime pe baza datelor colectate.

Puteți dezactiva această publicitate personalizată în contul dvs. personal Google la . Puteți găsi mai multe informații în acest sens la https://policies.google.com/technologies/ads și https://adssettings.google.com/authenticated.

Scop și temei juridic

Atunci când folosim Google DoubleClick, ne bazăm pe art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR ca bază legală, deoarece avem un interes legitim în analiza utilizării site-ului nostru web. Acest lucru ne permite să optimizăm prezența noastră online și ofertele noastre pentru dumneavoastră. În cazul în care v-ați dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor de către Google DoubleClick pe acest site web, prelucrarea datelor dvs. are loc exclusiv pe baza legală a art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment.

Google Tag Manager

Tipul și domeniul de aplicare al prelucrării

Pe acest site web folosim serviciile și funcțiile Google Tag Manager, care sunt furnizate de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Tag Manager este un instrument care ne permite să folosim alte instrumente pe site-ul nostru web. Acesta nu creează niciun profil de utilizator, nu stochează niciun cookie și nu efectuează nicio analiză independentă. Cu toate acestea, adresa dvs. de IP este înregistrată și poate fi transmisă în SUA. Google Tag Manager în sine este utilizat doar pentru a gestiona aceste instrumente care sunt integrate prin intermediul său.

Scop și temei juridic

Atunci când utilizăm Google Tag Manager pe acest site web, ne bazăm pe art. 6 alin. 1 lit. f GDPR ca bază legală, deoarece avem un interes legitim în implementarea și direcționarea rapidă și ușoară a instrumentelor de urmărire pe acest site web. În cazul în care v-ați dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor pe acest site web de către Google Tag Manager, prelucrarea datelor dvs. are loc exclusiv pe baza legală a art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment.

Hotjar Behaviour Analytics

Tipul și domeniul de aplicare al prelucrării

Utilizăm serviciile și funcțiile Hotjar pe acest site web, care sunt oferite de Hotjar Limited, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Europe.

Cu ajutorul Hotjar, noi, în calitate de operator al site-ului web, putem determina modul în care este utilizat site-ul nostru web. Ca parte a analizei, aflăm ce faceți cu mouse-ul, cât timp vă uitați la ceva și multe altele. Hotjar poate folosi aceste informații pentru a crea așa-numitele „hărți de căldură”. Hărțile de căldură ne arată ce părți ale site-ului nostru web sunt accesate cel mai frecvent de către vizitatori.

Hotjar ne oferă, de asemenea, informații despre cât timp ați stat pe o pagină, când ați părăsit-o și când ați anulat intrările într-un formular de contact. În plus, în calitate de vizitator al paginii noastre de internet, puteți, de asemenea, să oferiți feedback direct pe site. Pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web, Hotjar utilizează tehnologii (de exemplu, cookie-uri sau sisteme de amprentă digitală) pentru a recunoaște vizitatorii atunci când aceștia revin pe site.

Scop și temei juridic

Atunci când folosim Hotjar, ne bazăm pe art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, deoarece avem un interes legitim în analiza utilizării site-ului nostru web. Acest lucru ne permite să optimizăm prezența noastră online și ofertele noastre pentru dumneavoastră. În cazul în care v-ați dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor pe acest site web de către Hotjar, prelucrarea datelor dvs. are loc exclusiv pe baza legală a art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment.

Dezactivarea Hotjar

Dacă nu doriți ca datele dvs. personale să fie prelucrate de Hotjar, puteți dezactiva urmărirea. Totuși, aceasta trebuie dezactivată separat pentru fiecare browser sau dispozitiv final. Puteți găsi instrucțiuni detaliate despre cum să faceți acest lucru la https://www.hotjar.com/opt-out. Puteți găsi mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră de utilizator în politica de confidențialitate a Hotjar la https://www.hotjar.com/privacy.

Contractul pentru procesarea comenzilor

Pentru a ne asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu specificațiile noastre și în conformitate cu GDPR, am încheiat un acord de procesare a comenzilor (AVV) cu furnizorul.

Hotjar CDN

Tipul și domeniul de aplicare al prelucrării

Utilizăm Hotjar CDN pentru a furniza în mod corespunzător conținutul site-ului nostru web. Hotjar CDN este un serviciu al Hotjar Ltd. care acționează ca o rețea de livrare de conținut (CDN) pe site-ul nostru web pentru a asigura funcționalitatea altor servicii ale Hotjar Ltd. Veți găsi o secțiune separată în această politică de confidențialitate pentru aceste servicii. Această secțiune se referă doar la utilizarea CDN.

Un CDN ajută la punerea la dispoziție mai rapidă a conținutului ofertei noastre online, în special a unor fișiere precum grafice sau scripturi, cu ajutorul unor servere distribuite la nivel regional sau internațional. Atunci când accesați acest conținut, stabiliți o conexiune la serverele Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, prin care se transmite adresa dumneavoastră IP și, eventual, datele browserului, cum ar fi agentul utilizatorului. Aceste date sunt prelucrate exclusiv în scopurile menționate mai sus și pentru a menține securitatea și funcționalitatea Hotjar CDN.

Scop și temei juridic

Utilizarea rețelei de livrare de conținut se bazează pe interesele noastre legitime, și anume interesul pentru furnizarea sigură și eficientă și optimizarea ofertei noastre online în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR. GDPR.

Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate pentru Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/.

This site is registered on wpml.org as a development site.